[1]
Lamazi, L. 2023. UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DENGAN PENDEKATAN KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI KABUPATEN SAMBAS. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis. 3, 3 (Nov. 2023), 344–356.