[1]
L. Lamazi, “UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DENGAN PENDEKATAN KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI KABUPATEN SAMBAS”, MJ, vol. 3, no. 3, pp. 344–356, Nov. 2023.