Mardiah, M. (2022). HADIS-HADIS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH (Telaah Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis). MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis, 2(3), 352–367. https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80